Over ons

Dyslexie is een van de vele leerproblemen die een effect hebben op taal en het verwerven van nieuwe kennis. Als u echter vermoedt dat u aan deze aandoening lijdt, moet u een formele beoordeling krijgen. Dit is zo omdat; dyslexie kan worden aangezien voor andere leerstoornissen die ermee verband houden. Hier zijn enkele van de algemene symptomen dat u dyslexie heeft en enkele van de gerelateerde aandoeningen die ermee kunnen worden aangezien.

Het daaropvolgende verlies van zelfrespect veroorzaakt het syndroom dat dyslexie verergert. Een bekend voorbeeld van dyslexie is het lezen van woorden met de letters in omgekeerde volgorde, zoals in fyl voor vliegen. Omdat hersenscans eindelijk de OORZAAK van dyslexie hebben vastgesteld, en als u de oorzaak wegneemt, kan het leesprobleem worden verholpen.

Veel mensen met “leerproblemen” worden zeer succesvol zodra ze van school zijn gekomen. Een leerstoornis die wordt gekenmerkt door een beperking van het vermogen om geschreven woorden te herkennen en te begrijpen. Ze leden niet aan leerproblemen, maar aan leerproblemen. Wij zijn van mening dat iedereen met dyslexie of specifieke leerproblemen (SpLD) in staat moet worden gesteld om zijn volledige potentieel te bereiken. Het betekent dat een op de zeven Amerikanen lijdt aan een soort leerstoornis.